tvsod.tv สามารถรับชมผ่านApp Chrome ได้เท่านั้น สำหรับ iphone กรุณาติดตั้ง App SLDP ส่วน Android สามารถรับชมได้ทันที

tvsod.tv สามารถรับชมผ่านApp Chrome ได้เท่านั้น สำหรับ iphone กรุณาติดตั้ง App SLDP ส่วน Android สามารถรับชมได้ทันที

Mono29 E